Co je to Outsourcing

Původní slovo Outsourcing má význam jako „vytěsnit“ nebo „odsunout“. Někdy je také pro pojem Outsourcing používán výraz „využívání externích služeb“.

Naše společnost se zaměřuje na outsourcing ve formě dodávek zboží firmám (viz. reference níže) zejména režijního charakteru, kterým jsou např. drogerie, ochranné pracovní pomůcky a oděvy, obalový materiál, palety, filtry, kartáče, nože, brusivo, nářadí apod.

Důvody vedoucí firmy k využívání dodávek režijního matriálu jednou externí firmou (Outsourcingu):

Finanční důvody

jsou snížení nákladů a zvýšení výnosů. Kumulací objednávek našich zákazníků jsme schopni snížit nákupní ceny u výrobců a následně, tak dodávat za nižší ceny. Další úsporou je, že nemusíte tezaurovat finanční prostředky v zásobách a díky našim skladovým zásobám můžete objednávat zboží tzv. „just in time“, tedy až v okamžiku, kdy jej skutečně budete spotřebovávat.

Věcné důvody

se týkají zdokonalení v oblasti hlavní činnosti. Z organizačního hlediska jde především o zjednodušení manažerské práce a zploštění organizační struktury podniku. Podstatně se vám sníží časová a personální náročnost v oblasti nákupu.

Konkurenční důvody

jsou strategické. Jedná se o zaměření na získání konkurenční výhody, náskoku před konkurencí.

Reference

  • Henniges Hranice s.r.o.
  • Araprim s.r.o.
  • Profily s.r.o.
  • RPF s.r.o.
  • PRINEX GROUP s.r.o.