Těsnění

Číslování výrobků

A B C D E F G H I - J K L

KOUPIT V E-SHOPU

Jednotlivá čísla udávají:  
 • A - druh profilu (1 - samolepící, 2 - kompaktní pryž, 3 - lehčená pryž)
 • B - materiál dle interní specifikace
 • C - tvrdost těsnění (0 - lehčená pryž,dále dle tvrdosti ve st. Sh)
 • D - barva (0 - černá)
 • E - tvar průřezu (1 - čtverec, 2 - obdélník, 3 - kruh, 4 - mezikruží, 5 - odlehčovací otvor, 9 - ostatní)
 • FGHI - rozměr v mm pro tvary 1, 2, 3, 4, 5, pořadové číslo pro tvar 9
 • J - (0 - metráž, 2 - nestandard, 9 - úřezek)
 • KL - počet proudů (pro J = 0, 2), pořadové číslo úřezku (pro J = 9)
   

Stručná charakteristika výrobků a jejich použití

Těsnění z kompaktní pryže

Vytlačovaná profilová těsnění z kompaktních pryží slouží k utěsňování prostor proti unikání kapalin nebo plynů při současném tlumení vibrací a izolaci hluku. Použití různých pryžových směsí umožňuje výrobu těsnění i pro náročné aplikace (chemikálie, nízké nebo vysoké teploty, ozon, atd.). Obecný rozsah teplot je od -30°C do +80°C.

Těsnění z lehčené pryže

Výhodnost utěsnění konstrukčních a stavebních částí pomocí vytlačovaných profilových těsnění se v mnoha aplikacích znásobí možností použití těsnění z lehčené pryže, která mohou být podle potřeby měkká, poddajná a elastická a mohou mít relativně malou hmotnost i při velkých průřezech. Jsou určena pro pracovní teploty -30°C do +80°C a velmi spolehlivě slouží i tam, kde těsnění z kompaktní pryže není možno použít.

Samolepící pryžová těsnění

Všechny výhody aplikací vytlačovaných těsnění z kompaktní nebo lehčené pryže se umocňují možnosti jejich snadné montáže. Použitím kontaktních lepidel se separační vrstvou se dosáhne snadné manipulovatelnosti s těsněním při dopravě i montáži. Po odstranění krycího pásku se lepení provádí jednoduchým krátkodobým přitlačením profilu na čistý povrch těsněného dílce.  

Tolerance výrobků

Tolerance rozměrů výrobků je dána normou ČSN ISO 3302 (část - vytlačované výrobky vulkanizované volně). Standardní výroba je ve stupni přesnosti E2 (kompaktní pryž) a stupni přesnosti 1 (lehčená pryž).  

Související normy

 • 4.1 ČSN 63 3001 - Výrobky z pryže a plastu, vytlačovaná profilová těsnění, všeobecná ustanovení a zkoušení.
 • 4.2 ČSN 62 0002 - Třídění a označování pryže (DIN 78 078, ISO 4632/1)
 • 4.3 ČSN 62 2000 - Materiálové listy pryží (ISO/TR 8461)
 • 4.4 ČSN 63 0101 - Tolerance rozměrů výrobků (DIN 7715, Teil 3, ISO 3302)
 • 4.5 ČSN 63 001 - Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže (DIN 7716, ISO 2230)