Všeobecné informace

Vzhled a balení

Tabulka technických parametrů

Rotačně vulkanizované deska

Jakosti Válcovány s 1) Externí balení Kódování
Komerční černé lehce bílé zaprášené průtažná fólie etiketa
světlé lehce bílé zaprášené neprůhledná fólie etiketa
Vysokojakostní černé tloušťka<1 mm lehce bílé zaprášené průtažná fólie etiketa
černé tloušťka≥1 mm oddělovací fólie průtažná fólie etiketa
oddělovací fólie lehce bílé zaprášené neprůhledná fólie etiketa
Specifikace černé tloušťka<1 mm lehce bílé zaprášené neprůhledná fólie etiketa
černé tloušťka≥1 mm oddělovací fólie průtažná fólie etiketa
oddělovací fólie lehce bílé zaprášené neprůhledná fólie etiketa
Průmyslové a izolační rohože černé bez zaprášení bez oddělovací fólie průtažná fólie etiketa
světlé bez zaprášení bez oddělovací fólie neprůhledná fólie etiketa
Desky odolné vůči opotřebení černé oddělovací fólie neprůhledná fólie etiketa
červené oddělovací fólie neprůhledná fólie etiketa

1) kromě případů, kdy je uvedeno jinak na příslušných informačních listech.

Rotační vulkanizované desky budou válcovány na kartónových trubkách (vnitřní průměr 71 mm, délka 1400 mm) až do tloušťky 3 mm včetně. Jemné výtlaky na okraji způsobené metodami zpracovávání jsou standardní.

Lisované vulkanizovaná deska

Jakosti Válcovány s Externí balení Značení
Komerční bez zaprášení bez oddělovací fólie průtažná fólie etiketa
Vysokojakostní bez zaprášení bez oddělovací fólie průtažná fólie etiketa
Specifikace bez zaprášení bez oddělovací fólie průtažná fólie etiketa
Desky odolné vůči opotřebení černé bez zaprášení bez oddělovací fólie neprůhledná fólie etiketa
červené bez zaprášení bez oddělovací fólie neprůhledná fólie etiketa

Během výroby na lisu pro oddělování od forem se používá činidlo obsahující křemík. Jemné výtlaky na okraji způsobené metodami zpracovávání jsou standardní. Dodávky jsou realizovány v rolích. Dodávky v ploché formě jsou možné na požádání. Odchylky od vzhledu a balení popsaných výše vyžadují speciální výrobní postup. Jestliže je tento technicky možný, je nutno dodržovat minimální objednací množství.