Všeobecné informace

Tabulka chemické odolnosti

Důležité poznámky

Tento seznam látek, vůči kterým je odolných uvedených šest (6) typů elastomerů, byl převzat z relevantní literatury (ISO/TR 7620-1986 a jiných), a proto slouží pouze jako indikativní přehled pro zamýšlené použití. Tento seznam byl sestaven jako průvodce a rychlý zdroj informací našich zákazníků.

Počet látek a různé způsoby jejich použití znemožňují otestovat vhodnost našich materiálů pro každou myslitelnou aplikaci. Odolnost našich elastomerových desek nesmí být určována porovnáváním uvedených látek s typem elastomeru.

Elastomerové desky, zejména desky pro menší poptávky, nesmí být posuzovány výlučně podle typu elastomeru.

V konkrétních případech vám můžeme poskytnout radu a/nebo provést konkrétní testy v naší laboratoři.

Klasifikace

Prosím vezměte na vědomí následující informace, konkrétně s ohledem na odolnost vůči olejům a palivům: Bobtnání při dané jakosti v kapalném zkušebním médiu silně závisí na teplotě a čase. Vzhledem k této skutečnosti jsou možné různé klasifikace ? prostudujte si prosím důkladně odpovídající katalogový list.

Tabulka technických parametrů
Třída Změna objemu v % Vliv na fyzikální vlastnosti
1 ≤10 Nepodstatný nebo nezhoubný vliv, vysoká odolnost, vhodná pro nepřetržitý kontakt.
2 >10≤30 Mírný vliv, odolná.
3 >30≤60 Střední vliv, odolná do určitého rozsahu, vhodná pouze ke krátkodobému kontaktu,
nutné testování v konkrétních podmínkách.
4 >60 Zřetelný vliv, neodolná.

Narušování působením ozónu podle DIN 53509-1

Úroveň Charakteristiky
0 bez narušení
1 krátké, úzké trhliny
2 dlouhé, středně široké trhliny
3 dlouhé, široké trhliny

Přehled chemikálií

Chemikálie Pryž
Označení média konc. povolená provozní
teplota (°C)
NR/SBR
SBR
NBR CR CIIR CSM EPDM
Acetamid 3 2 2 1 2 1
Acetanhydrid 2 4 1 2 1 2
Aceton 1 4 2 1 3 1
Acetyl chlorid 4 4 4
Acetylen 1 1 2 1 2 1
Akrylonitril 50 4 4 2 4 3 3
Amoniak 1 1 1 1 1 1
Amoniak kapalný 2 4 1
Amyl acetát 4 4 4 2 4 2
Amyl alkohol 50 1 2 1 1 1 1
Amyl boritan 4 1 1 4 4
Amyl chloronaften 4 4 3 4 4 4
Amyl naftalen 4 3 4 4 4 4
Anhydrit maleinový 2 3 3 4 3
Anilín 2 4 3 2 4 1
Anilínový olej 4 4 3 1 4 3
Anorganické soli 70 1 1 1 1 1 1
Ansul éter 4 3 4 3 4 3
Asfalt 100 4 2 3 4 3 4
Bavlníkový olej 70 4 1 3 1 3 2
Benzaldehyd 4 4 4 2 4 1
Benzen 4 4 4 4 4 4
Benzín 4 1 4 4 4 4
Benzoan benzylnatý 4 4 4 1 2
Benzoan etylnatý 2 2
Benzyl alkohol 4 2 2 2 1
Benzyl chlorid 3 4 4 2 4 4
Borax, vodný 1 1 1 1 1 1
Boristan sodný 3 3 3 1 1 1
Borový olej 70 4 2 4 4 4 4
Brom 4 4 4 4 3 4
Brom benzen 4 4 4 4 4 4
Brzdová kapalina 50 1 4 1 1 1 1
Butadien 4 2 3 2 3
Butan 4 1 2 4 1 4
Butan kapalný 4 1 2 4 2 4
Butanol 100 1 1 1 2 1 1
Buten 4 2 3 4 3 4
Butyl acetyl ricin olejan 4 3 4 1 2 1
Butyl akrylát 50 4 4 4 4 4 4
Butyl amin 4 3 4 4 4 4
Butyl benzoan 4 1 4 1
Butyl glykol 1 1 2 1 2 1
Butyl karbitol 1 3 1 2 1
Butyl olejan 4 4 2 4 2
Butyl stearát 70 4 1 4 2 4 3
Butylen 4 2 3 4 3 4
Butyraldehyd 3 3 3 2 3 2
Cumen 4 4
Cyklohexan 4 1 3 4 3 4
Cyklohexanon 4 2 1 4 1 4
Cyklohexanon 4 4 4 3 4 1
Cymen 4 4 4 4 4 4
Černý louh 1 1 1 1 1 1
Decalin cis-/trans- 4 4 4
Dehet 4 2 3 4 3 4
Dekan 4 4 4 4 4
Diaceton 1 1
Diaceton alkohol 4 4 1 1 1 1
Dibenzyl éter 4 4 4 1 4 2
Dibenzyl sebacát 4 2 2
Dibutyl amin 4 4 4 4 4 4
Dibutyl éter 4 3 3 3 3 3
Dibutyl ftalát 4 4 4 2 4 1
Dibutyl sebacát 4 4 4 2 4 2
Dicyklohexylamin 4 2 4 4 4 4
Diethyl amin 4 2 3 4 3 4
Diethyl benzen 4 4 4 4 4 4
Diethyl sebacát 4 4 2 4 2
Diethylen glykol 100 1 1 1 1 1 1
Difenyl 70 4 4 4 4 4 4
Difenyl oxid 4 4 4 4 4 1
Dichlor benzen 4 4 4 4 4 4
Dichlor izopropyl éter 4 4 4 3 4 3
Diisobutylen (směs izomerů) 2 3 3
Diisopropyl benzen 4 4 4 4 4 4
Diisopropyl keton 4 4 4 2 4 2
Dimethyl anilín 4 4 4 2 4 2
Dimethyl formami N, N- 2 2 4 2.III 2 2
Dimethyl ftalát 4 4 4 2 4 2
Dinitrotoluen 4 4 4 4 4 4
Dioktyl ftalát 100 4 3 4 3 4 2
Dioktyl sebacát 4 3 4 2 4 2
Dioxan 4 4 4 2 4
Dioxolan 4 4 4 3 4 2
Dipenten 4 2 4 4 4 4
Dřevný olej 4 1 2 1 2 1
Dusičnan amonný, vodný 1 1 1 1 1 1
Dusičnan sodný 3 3 3 1 1 1
Dusík 1 1 1 1 1 1
Epichlorhydrin 50 4 4 4 3 4 2
Éter 4 2 4 3 3 3
Ethanol 50 1 1 1 1 1 1
Ethanol amin 70 1 1 2 1 3 1
Ethyl acetát 3 4 3 2 3 1
Ethyl acetooctan 3 4 3 2 4 2
Ethyl akrylát 4 4 2 4 2
Ethyl benzen 4 4 4 4 4 4
Ethyl glykol 3 1 1 1 2
Ethyl glykol acetát 3 4 4 1 4 1
Ethyl chlorid 2 2 2 1 4 1
Ethyl křemičitan 2 1 1 1 2 1
Ethyl merkaptan 4 4 4 4 2 4
Ethyl mravenčan 4 4 2 2 2 2
Ethyl mravenčan chloru 3 3
Ethyl oxalát 1 4 3 1 4 1
Ethyl pentachlorbenzen 4 3 4 4 4 4
Ethylcelulóza 1 1 1 2 2
Ethylen 1
Ethylen chlorhydrin 3 4 1 1 2
Ethylen chlorid 4 4 4 3 4 2
Ethylene diamin 2 1 1 1 2 1
Ethylene glykol 100 1 1 2 1 2 1
Ethylene oxid 4 4 3 4 3
FCKW 12 4 2 1 2 1 2
Fenol 100 4 4 4 2 4 2
Fenyl ethyl éter 4 4 4 4 4 4
Fenyl hydrazin 3 4 3 3 4 2
Fermeže 4 4 4 3 4 4
FKW 125 3 1 3 3 1 1
FKW 134A 2 1 2 3 1 1
Flor, kapalný 4 3 3
Fluorid bromitý 4 4 4 4 4 4
Fluorid hlinitý 65 1 1 1 1 1 1
Fluorid chloru 4 4 3 4 4
Fluorid jodičitý 4 4 4 4 4 4
Fluorid siřičitý 1 1 1 1 2 1
Fluorobenzen 4 4 4 4 4
Fluorochloroethylen 4 3
Formaldehyd 40% 1 1 1 1 1 1
Foron 4 4 4 2 4 2
Fosforečnan amonný, vodný 1 1 1 1 1 1
Fosforečnan sodný 2 2 3 1 1 1
Freon 11 2 1 1 4 1 4
Freon 112 4 2 3 4 2 4
Freon 113 2 1 1 3 1 3
Freon 114 1 1 1 1 1 1
Freon 114 B2 3 2 1 4 1 4
Freon 115 1 1 1 1 1 1
Freon 13 B1 1 1 1 1 1 1
Freon 142B 1 1 1 1 1 1
Freon 152A 1 1 1 1 3 1
Freon 21 4 4 3 3 4 3
Freon 218 1 1 1 1 1 1
Freon 22 1 3 1 1 1 1
Freon 31 2 4 1 1 2 1
Freon 316C 1 1 1 1 1 1
Freon 318C 1 1 1 1 1 1
Freon 32 1 1 1 1 1 1
Freon 502 1 2 4
Freon BF 4 2 2 4 2
Freon MF 2 1 3 4 4
Freon TA 1 1 1 1 1 1
Freon TC 2 1 1 1 1 2
Freon TF 2 4 4 4 4 4
Freon TMC 3 2 2 2 2 2
Freon T-P 35 1 1 1 1 1 1
Freon T-WD 602 2 2 2 1 2 2
Furan 4 4 4 3 4 3
Furfural 3 4 4 2 3 2
Gasohol 4 3 4 4 4
Glukóza 1 1 1 1 1 1
Glycerol (glycerin) 100 1 1 1 1 1 1
Hexachlorbutadien 4 1 4 4 4 4
Hexaldehyd 4 4 1 1 3 1
Hexan n- 4 1 1 4 2 4
Hexanol 1 1 2 2 2 3
Hexen 4 2 2 4 2 4
Hydraulický olej, fosfát ester 4 4 3 1 4 1
Hydraulický olej,křemičitý ester 4 3 3 4 3 4
Hydraulický olej, minerální olej 4 1 1 4 2 4
Hydraulický olej, na bázi glykolu 1 1 1 1 1 1
Hydrazin 2 2 1 2 1
Hydrogensíranvápenatý, vodný 3 1 1 2 1 2
Hydrogenuhličitan sodný 1 1 1 1 1 1
Hydrochinon 2 3
Hydroxid amonný, roztok 1 2 1 1 1 1
Hydroxid barnatý 100 1 1 1 1 1 1
Hydroxid draselný 2 3 3 1 1 1
Hydroxid hořečnatý 1 1 1 1 1 1
Hydroxid sodný 2 3 3 1 3 1
Hydroxid sodný 10% 100 1 1 1 1 1 1
Hydroxid sodný 20% 100 1 4 1 1 1 1
Hydroxid vápenatý 100 1 2 1 1 1 1
Chilský ledek 1 1 1 1 1 1
Chlor 3 4 3 3 2 3
Chlor aceton 4 3 3 3 1
Chlor benzen 50 4 4 4 4 4 4
Chlor brommethan 4 4 4 4 4 4
Chlor dodekan 4 4 4 4 4
Chlor nitroethan 4 4 4 4 4
Chlor toluol 4 4 4 4 4 4
Chlorid amonný, vodný 1 1 1 1 1 1
Chlorid anilínu 3 2 4 2 4 2
Chlorid barnatý, vodný 100 1 1 1 1 1 1
Chlorid cíničitý, vodný 1 1 1 2 1 2
Chlorid draselný 1 1 1 1 1 1
Chlorid fosforečný 4 4 4 1 1
Chlorid hlinitý, vodný 65 1 1 1 1 1 1
Chlorid hořečnatý 65 1 1 1 1 1 1
Chlorid měďnatý 65 1 1 2 1 2 1
Chlorid nikelnatý 65 1 1 1 1 1 1
Chlorid rtuťnatý 2 2 3 1 1 1
Chlorid sirnatý 4 3 3 4 1 4
Chlorid siřičitý 4 3 3 4 2
Chlorid sodný 1 1 1 1 1 1
Chlorid titaničitý 4 3 4 4 4 4
Chlorid uhličitý 4 3 4 4 4 4
Chloridvápenatý, vodný 1 1 1 1 1 1
Chlorid zinečnatý 3 3 3 1 1 1
Chlorid železitý 65 1 1 1 1 1 1
Chlornan sodný 4 4 4 1 2 1
Chlornan vápenatý 20% 3 2 1 1 1
Chlornanvápenatý, vodný 4 4 4 1 2 1
Chloro naftalen 4 4 4 4 4 4
Chloroform 4 4 4 4 4 4
Chloropren 4 4 4 4 4 4
Chlorouhličitan etylnatý 4 3 2 3
Chlorová voda 3% 4 4 4 4 3 4
Chlorovaná rozpouštědla 4 4 4 4 4 4
Isobutanol 1 2 1 1 1 1
Isoforon 4 1 1
Isooktan 3 1 1 4 2 4
Isopropanol 2 2 1 1 1 1
Isopropyl acetát 4 4 4 2 4 2
Isopropyl éter 4 2 2 4 2
Isopropyl chlorid 4 4 4 4 4
Jodoform 1 1
Kamenec, kapalný 65 1 1 1 1 1 1
Kapalina 101 100 4 1 4 4 4 4
Kapalný kyslík 3 1
Karbitol 2 3 3 1 2 2
Kokosový olej 4 1 2 2 3 2
Koksárenský plyn 2 2 2 1 2 4
Kreozot 4 2 3 4 3 4
Krezol i- 70 4 4 4 1 4 2
Křemičitan sodný 1 1 1 1 1 1
Křemičitý ester 4 2 1 4 1 4
Kukuřičný olej 4 1 3 2 3 2
Kyanid draselný 1 1 1 1 1 1
Kyanid sodný, roztok 1 1 1 1 1 1
Kyselina adipová 1
Kyselina arseničná 1 1 1 1
Kyselina boritá, vodná 100 1 1 1 1 1 1
Kyselina bromovodíková 2 4 2 1 1 1
Kyselina citrónová 70 1 1 1 1 1 1
Kyselina dusičná 10% 50 2 2 3 1 1 1
Kyselina dusičná 60% 4 4 4 4 2 4
Kyselina dusičná dýmavá 4 4 4 4 4 4
Kyselina fluoroboritá 1 1 1 1 1 1
Kyselina fluorokřemičitá 2 2 2 3 1 2
Kyselina fluorovodíková 50% 3 3 1 1 1 1
Kyselina fluorovodíková 75% 3 4 3 1 1
Kyselina fluorovodíková, bezvodá 4 1 1 3
Kyselina fosforečná 50% 50 1 3 2 1 1 1
Kyselina fosforečná, surová 3 3 3 3 1 3
Kyselina fumarová 1 1 2 4 2
Kyselina gallová 2 3 2 1 2 2
Kyselina chloristá 4 2 2 2 2
Kyselina chlorná 2 4 3 2 2 3
Kyselina chloroctová 3 3 2 2 2 2
Kyselina chlorovodíková 10% 100 3 3 1 2 1 4
Kyselina chlorovodíková 20% 50 2 2 1 1 1 2
Kyselina chlorsulfonová 4 4 4 4 4 4
Kyselina chromová, roztok 10?50% 50 4 4 4 3 1 4
Kyselina jablečná, vodná 2 1 2 4 2 4
Kyselina karbolová(fenol) 3 3 3 3 3 1
Kyselina kyanovodíková 37% 2 2 1 1 1 1
Kyselina linoleová 70 2 4 4 4 4
Kyselina maleinová 2 2 3 3 4 3
Kyselina metakrylová 4 2 2 2
Kyselina mléčná 70 1 1 1 1 1 1
Kyselina mravenčí 10% 60 2 2 2 1 2 2
Kyselina mravenčí 70 2 3 3 2 3 2
Kyselina nafténová 4 2 4 4
Kyselina octová 10% 50 4 4 4 2 2 3
Kyselina octová 50% 50 4 3 4 3 3 4
Kyselina octová konc. 4 2 3 2 3 1
Kyselina olejová 4 1 4 4 3 3
Kyselina palmitová 3 1 2 2 3 2
Kyselina Picnc 100 2 2 1 2 1 2
Kyselina salicylová, vodná 1 1 1 1
Kyselina sírová 5?10% 100 1 3 1 1 1 1
Kyselina sírová 10?50% 1 1 1 1 1 3
Kyselina sírová 50?80% 100 3 4 4 1 4
Kyselina sírová dýmavá, Oleum 20% 4 4 4 4 4 4
Kyselina siřičitá 2 2 2 1 1 2
Kyselina stearová 70 3 2 2 4 2 2
Kyselina šťavelová 70 1 3 2 1 1 1
Kyselina trichloroctová 20 2 2 2 2 2
Kyselina tříslová 2 1 1 1 1 1
Kyselina vinná, vodná 100 1 1 1 1 1 2
Kyselý síran sodný 1 1 1 1 1 1
Kyslík 3 1 1 1 1 1
Lněný olej 3 1 2 1 2 1
Manganistan draselný 70 2 3 4
Máslo 100 4 1 3 4 3 3
Mazací oleje 100 4 1 2 4 2 4
Mesityl oxid 4 4 4 2 4 2
Metafosforečnan sodný 1 1 3 1 2 1
Methan 4 1 1 4 2 4
Methanol 50 1 1 1 1 1 1
Methyl acetát 4 4 4 2 4 2
Methyl akrylát 4 4 4 2 4 2
Methyl anilín 4 4 4 4
Methyl bromid 2 4 4
Methyl butyl keton 4 4 4 2 4 2
Methyl cyklopentan 4 3 4 3
Methyl ethyl keton
-Ethyl methyl keton 3 4 3 1 4 1
Methyl glykol acetát
viz. 2 methoxy ethyl ester kyseliny octové 50 2 4 3 1 2
Methyl chlorid 4 4 4 3 4 3
Methyl isobutyl keton 4 4 4 2 4 2
Methyl izopropyl keton 4 4 4 2 3 3
Methyl methykrylát 4 4 3 3 4 3
Methyl mravenčan 3 4 2 2 2 2
Methyl salicylan 4 4 2 4 2
Methylen chlorid 4 4 4 3 4 3
Metyl olejan 4 4 4 2 2
Minerální olej 3 1 2 4 2 4
Minerální olej ASTM č.I 100 3 1 1 4 1 4
Minerální olej ASTM č. II (IRM 902) 100 4 1 2 4 3 4
Minerální olej ASTM č. III (IRM 903) 100 4 1 4 4 4 4
Mléko 1 1 1 1 1 1
Monomer vinyl chloridu 4 4 2
Motorová nafta 4 1 3 4 3 4
Mýdlové roztoky 1 1 1 1 1 1
Nafta 4 1 4 4 4 4
Naftalen 80 4 4 4 4 4 4
Nitro benzen 50 4 4 4 1 4 1
Nitro ethan 2 4 3 2 2 2
Nitro methan 2 4 3 2 3 2
Nitro propan n- 3 4 1 1
Ocet 3 3 3 1 1 1
Octan butylnatý 4 4 4 3 4 2
Octochlortoluen 4 4 4 4 4 4
Oktadecen 4 1 2 4 2 4
Oktan 4 4 4
Oktanol (1) 2 2 1 1 1 1
Olivový olej 50 3 1 2 2 2 3
Oxid dusičitý 4 4 4 3 4 3
Oxid chloričitý 4 4 4 2 3
Oxid sírový 3 3 3 3 2 3
Oxid siřičitý 3 3 3 2 4 1
Oxid uhelnatý 2 1 1 1 1 1
Oxid uhličitý 1 1 1 1 1 1
Oxidační roztoky solí 70 2 3 4
Ozón 40 4 4 2 2 1 1
Palivová nafta 70 4 1 2 4 2 4
Pára 120 3 1 2 1 2 1
Perchlorethylen 4 3 4 4 4 4
Peroxid sodíku 2 3 2 1 2 1
Peroxid vodíku 30% 1 1 1 1 1 1
Peroxid vodíku 85% 4 4 4 3 3 3
Petrolej 70 4 1 3 4 3 4
Petrolej 95 4 1 2 4 3 4
Pinen 70 4 2 4 4 3 4
Piperidin 4 4 4 4 4 4
Pivo 1 1 1 1 1 1
Propan 4 1 2 4 2 4
Propanol (1) 50 1 2 1 1 1 1
Propen 4 3 4 4 4 4
Propyl acetát 4 4 4 2 4 2
Propyl amin 4 4 4 3 4 3
Propyl dusičnan 4 2 4 2
Propylen oxid 4 4 2 4 2
Pydraul F-9 80 4 4 4 3 4 2
Pyridin 4 4 4 1 4 2
Pyrrol 3 4 4 4 4 3
Ricinový olej 100 1 2 3 1 2 1
Rostlinné oleje 4 1 2 2 2 2
Roztok řepného cukru 1 1 1 1 1 1
Roztok třtinového cukru 1 1 1 1 1 1
Roztoku cukru 1 1 1 1 1 1
Rtuť 1 1 1 1 1 1
Rybí tuk 4 1 2 2 2 2
Řepkový olej 100 4 1 2 3 3 2
Silážní olej 4 1 4 4 4 4
Silikonové mazivo 1 2 1 2 1
Silikonové oleje 1 1 1 1 1
Síra 4 4 1 1 1 1
Síran amonný, vodný 1 1 1 1 1 1
Síran barnatý 100 1 1 1 1 1 1
Síran draselný, vodný 1 1 1 1 1 1
Síran hlinitý, vodný 65 1 1 1 1 1 1
Síran hořečnatý, vodný 65 1 1 1 1 1 1
Síran měďnatý 65 1 1 1 2 1 1
Síran nikelnatý 65 1 1 1 1 1 1
Síran sodný 1 1 1 1 1 1
Síran zinečnatý 1 1 1 1 1 1
Síran železnatý 65 1 1 1 1 1 1
Sirouhlík 4 3 4 4 4 4
Sirovodík 1 4 1 1 2 1
Siřičitan sodný 1 1 1 1 1 1
Skydrol 500 70 4 4 4 2 4 1
Skydrol 7000 70 4 4 4 2 4 1
Sójový olej 3 1 2 3 2 3
Splašky 3 1 2 3 1 2
Styren 23 4 4 4 4 4 4
Sůl a roztoky soli 70 1 1 1 1 1 1
Sultanát olova 2 2 2 1 2 1
Terpentýn 4 1 4 4 4 4
Terpentýnový olej 4 1 4 3 4 3
Testovací palivo B 4 2 3 4 3 4
Testovací palivo C 4 2 4 4 4 4
Tetrabrom methan 4 4 4 4
Tetrabutyl titaničitan 2 1 1 2 1
Tetraethyl olovo 2 4 4 4
Tetrahydrofuran 4 4 4 4 4 4
Tetrachlorethan 4 4
Tetralin 4 4 4 4 4 4
Thionyl chlorid 4 4 4 4 4
Thiosíran sodný, vodný 1 1 1 1 1 1
Toluen 4 4 4 4 4 4
Toluen diisokyanatan 70 3 4 1 4 1
Transformátorový olej 4 1 2 4 3 4
Triacetin 3 2 2 1 2 1
Triaryl fosforečnan 4 4 3 1 3 1
Tributoxy ethyl fosforečnan 3 4 4 2 4 2
Tributyl fosforečnan 100 3 4 4 3 4 1
Triethyl amin 4 1 3 4 3 4
Triethyl boran 70 4 4 3
Triethynol amin 2 3 1 2 1 2
Trichlor ethan (1, 1, 1) 4 4 4 4 4 4
Trichlor ethylen 4 4 4 4 4 4
Trikresyl fosforečnan 70 3 4 4 1 4 1
Trinitrotoluen 4 4 2 4 2 4
Trioktyl fosforečnan 4 4 4 1 4 1
Uhličitan amonný 70 1 4 2 1 1
Uhličitan sodný 100 1 1 1 1 1 1
Vinyl acetylen 20 2 2 1 2 1
Voda 1 1 2 1 1 1
Voda, destilovaná 100 1 1 2 1 2 1
Vodík 1 1 1 1 1 1
Vysokopecní plyn 3 3 1 3 3 3
Whisky a vína 1 3 1 1 1 1
Xylen, směs izomerů 4 4 4 4 4 4
Zelený louh 1 1 1 1 1 1
Zemní plyn 3 1 1 4 1 4
Želatina, vodná 1 1 1 1 1 1
Živočišný olej 50 4 1 2 2 2 2