Všeobecné informace

Důležité poznámky

Tento katalog byl pečlivě sestaven tak, abyste jako zákazník, naší firmy získal co nejvíce informací. Informace, obrázky, hodnoty zkoušek a data odpovídají aktuálním technickým normám a jsou výsledkem dlouholetých testů a pokusů.

Vzhledem k tomu, že individuální provozní podmínky mají vliv na aplikaci každého produktu, je nutno pokyny uvedené v tomto katalogu považovat za informativní.

V každém případě je výlučnou odpovědností zákazníka vyhodnotit své individuální požadavky pro konkrétní případ, jestli jsou specifikované vlastnosti našich produktů dostačující pro zamýšlené použití. Budete-li mít jakékoliv pochyby (např. odolnost vůči chemikáliím), kontaktujte prosím naše kvalifikované inženýry.

Použití našich výrobků je na vlastní riziko uživatele. Naše firma nemá žádný vliv na aplikaci a individuální použití.

Samozřejmě rušíme za jakost našich produktů v souladu s našimi všeobecnými prodejními podmínkami, které jsou na žádost k dispozici.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

VŠECHNY VLASTNOSTI UVEDENÉ V TOMTO KATALOGU JSOU INFORMATIVNÍMI HODNOTAMI, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY NA ZÁKLADČ NAŠICH DLOUHODOBÝCH ZKUŠENOSTÍ.