PRŮMYSLOVÉ HADICE

Abychom byli schopni určit nejvhodnější typ hadice pro Vaše potřeby, budou naše dotazy směřovat na: vnitřní průměr  (mm), méduim (voda, vzduch, plyny, chemikálie apod.), a tlak (bar).